Obchodní podmínky

Funkce a vlastnosti verze zdarma

Funkce

Osobní knihovna

Školní knihovna

Veřejná knihovna

Počet knih 2500 2500 2500
Evidence knih
Evidence exemplářů
Evidence čtenářů a výpůjček

Funkce a vlastnosti placené verze

Smlouva o podpoře
Nastavitelný design (přístupné CSS)
Revize fondu
Online propojení Bakaláří/EduPage
On-line platby
Deník veřejné knihovny - statistiky
Rezervace a upomínky

Ceny

do 5000 titulů 250Kč/měs 2000Kč/rok 300Kč/měs 3000Kč/rok 300Kč/měs 3000Kč/rok
do 10000 titulů 400Kč/měs 4200Kč/rok 400Kč/měs 4200Kč/rok
do 20000 titulů 500Kč/měs 4800Kč/rok 500Kč/měs 4800Kč/rok
V rámci nového projektu eVerbis.cz je možno provozovat katalog knihovny do 2 500 svazků zdarma v různých konfiguračních kategoriích, viz. výše. Jako osobní knihovna, veřejná knihovna a školní knihovna. Každý typ má pevně nastavenou funkcionalitu a konfiguraci. Nelze individuálně nastavovat šablony pro různé typy dokumentů a chování a funkce systému. Pokud potřebujete využívat náš systém se speciálním nastavením a konfigurací, můžete využít standardní knihovní systém dle nabídky, kterou Vám na vyžádání zpracujeme. Portál eVerbis.cz je zcela nový projekt, budeme tento software vyvíjet a rozšiřovat o nové funkce. Viz. Všeobecné obchodní podmínky